ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Γρεβενών
Γρεβενά
Απαντάται το 1815. Με την επανάσταση η σχολή κλείνει.
Χρήστος, 1815-1821 Χρήστος Ηγουμενίδης, 1845, [Τ.Ε., Α΄,110]
Λειτουργούσε στη Μονή Σπηλαίου το 1815 [Τ.Ε., Α΄,110].
(1) Προβλήματα με τους Ρουμανίζοντες [Τ.Ε., Α΄,110].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.