ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή σχολή Βοδενών
Βοδενά (Έδεσσα)
1855, η σχολή γίνεται αλληλοδιδακτική.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.