ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολεία Μέγα Ρεύματος (Μεγαρόβου)
Μέγα Ρεύμα (ή Μεγάροβο) (ελληνοβουλγαρική κωμόπολη)
Λειτουργούσαν από τον 18ο αι. [Τ.Ε., Α΄, 106].
(1) Για τα σχολεία βλέπε: [Τ.Ε., Α΄, 106], [μετ' εικόνων, Μακεδονικά Ημερολόγια, 1908, σ. 224, 227], [Μακεδονικά Ημερολόγια, 1909, σ. 261], [Μακεδονικά Ημερολόγια, 1910, σ. 71, 77, 93, 239], [Κατάλογος συνδρομητών των ποιημάτων του Αθανασίου Χριστόπουλου]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.