ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αλιστράτης Kεντρική Ελληνική Σχολή
Αλιστράτη
Στις αρχές του 19ου αιώνα.
1 Ιανουαρίου 1825 η σχολή ονομάστηκε "Κεντρική Ελληνική" [Τ.Ε., Α΄, 101].
Χριστόφορος Προδρομίτης, 1849-1859 Διόδωρος Σοφ. Κάρατζης εκ Τριγλείας, πρώην σχολάρχης Τριγλείας

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.