ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ιδιωτικό σχολείο Γ. Παπακωνσταντίνου Μουσικού.
Φιλιππούπολη
Γ. Παπακωνσταντίνου Μουσικός
Το σχολείο λειτουργούσε το 1831 [Τ.Ε, Α΄, 80, σημ.1], [Λαμαρτίνος, Voyage en Orient, 1881, σ.252].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.