ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Αστική σχολή Σκοπού1.
Σκοπός.
Α. Αλεξιάδης, 1895-1896 Αριστόδημος Κωνσταντόπουλος, 1895-1896 Θ. Τουλιατίδης, 1895-1896 Σίμος Σιμόπουλος, 1895-1896.
Στην σχολή λειτουργούσαν 7 τάξεις, στο διάστημα 1895-1896, [Τ.Ε., Α΄,74].
(1) Προήλθε από την συγχώνευση της αλληλοδιδακτικής και της ελληνικής σχολής Σκοπού. Καταγράφηκε ως ξεχωριστή σχολή και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να εξακριβωθεί η σχέση της με τις δύο σχολές από τις οποίες προήλθε.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.