ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Αλληλοδιδακτική σχολή Σκοπού1.
Σκοπός.
1892, συγχώνευση με την Ελληνική σχολή σε Αστική.
(1) Μάλλον πρόκειται για μετασχηματισμό της κοινής σχολής Σκοπού όταν αυτή απέκτησε την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Δεν αναφέρεται κάτι σχετικό στον Ευαγγελίδη γι’αυτό και καταγράφτηκε ως ξεχωριστή σχολή.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.