ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική σχολή Σκοπού1.
Σκοπός.
1833.
1892, συνένωση με την Αλληλοδιδακτική σχολή Σκοπού, σε Αστική.
2 Κ. Ι. Κόκκινος, 1856-1857 Σωφρόνιος εξ Ηλιουπόλεως, 1857-1858 Γεώργιος Μπαλάνος, 1858-1862 Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, 1862-1869 Γεώργιος Πετρίδης, 1869-1871 Ιωαννίδης ο Σάμιος, 1871-1872 Ζ. Συμεωνίδης, 1871-1872 Ι. Βοτσιάδης, 1871-1872 Αθανάσιος Χριστίδης, 1874-1875 Αδαμάντιος Ψαλλιάδης, 1875-1876 Ιωάννης Αγακίδης Σιατιστεύς, 1876-1877 και 1879-1881 Αλέξανδρος Σ. Αλεξιάδης, 1877-1881 και 1884-1885 Βασίλειος Σταυρόπουλος, 1881-1885 Πλακίδης Απόστολος, 1885-1891.
(1)Δεν είναι σαφές εάν η κοινή σχολή Σκοπού και η ελληνική σχολή Σκοπού συνιστούσαν μία σχολή ή δύο ξεχωριστές σχολές. Εδώ καταγράφηκαν ως δύο ξεχωριστές σχολές. (2) Δεν γνωρίζουμε τα ονόματα των διδασκάλων για το διάστημα 1833-1855.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.