ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή σχολή Σκοπού1.
Σκοπός.
1810.
Συμεών Παιδονόμος, 1817, [Τ.Ε., Α΄, 73], [Εκατονταετηρίς της εν Κων/πολεί εφορείας των σχολών Νεαπόλεως της Καππαδοκίας (Νεβ - Σεχέρ), 1820-1920, Κων/πολις, 1920, σ.52-53] Συμεών Ίμβριος, 1810-1821 Κων/νος, 1810-1821 Ιωάννης, 1810-1821 Παπανδρέας, 1810-1821 Βασίλειος εξ Αθηνών, 1810-1821 Αργυράκης Κουντίδης, 1810-1821.
(1) Δεν είναι σαφές εάν η κοινή σχολή Σκοπού και η ελληνική σχολή Σκοπού συνιστούσαν μια σχολή ή δύο ξεχωριστές σχολές. Εδώ καταγράφηκαν ως δύο ξεχωριστές σχολές.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.