ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Δημοτική σχολή ενορίας Αγίου Ιωάννη.
ενορία Αγίου Ιωάννη - Σαράντα Εκκλησίες.
(1) Σχετικά με την σχολή βλέπε: [Τ.Ε.,Α΄, 73], [Χριστοδούλου, η Θράκη και αι 40 Εκκλησίαι, Κων/πολη, 1897, σ.246-266].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.