Βιογραφίες

Ομιλητής Πέτρος [τέλη 18ου αι. - μέσα 19ου αι.]

Ο Πέτρος Ομιλητής είναι ο συντάκτης του διδακτικού συγγράμματος Των Παιδίων η Γεωγραφία, το οποίο κυκλοφόρησε στη Μάλτα το 1832. Το έργο αυτό, που εκδόθηκε από την Αμερικανή Τυπογραφία, περιέχει επτά γεωγραφικούς πίνακες και 73 εικονογραφίες, ώστε να διευκολύνει τους μαθητές στην εκμάθηση της στοιχειώδους γεωγραφίας [Γκίνη-Μεξά, 1936: 332]. Περαιτέρω πληροφορίες που να αφορούν τη συγγραφική παραγωγή του Π. Ομιλητή ή άλλα βιογραφικά του στοιχεία, δεν διασώζονται. 

Εργογραφία


  • Των Παιδίων η Γεωγραφία, Μελίτη, 1832
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


  • Γκίνη-Μεξά, (1939), Ελληνική Βιβλιογραφία (1800-1863), τ. Α΄, Αθήνα.