Βιογραφίες

Καπετανάκης Κυριάκος και Μανουήλ [περ. 1780 – περ. 1830]

 Οι αδελφοί Κυριάκος και Μανουήλ Καπετανάκης έδρασαν στις αρχές του 19ου αιώνα στη Βιέννη, όπου εργάζονταν ως έμποροι. Έγιναν γνωστοί και ως λόγιοι αναπτύσσοντας μεταφραστική και εκδοτική δραστηριότητα με έργα γεωγραφικού κυρίως περιεχομένου. Ανάμεσα στα λιγοστά βιογραφικά στοιχεία που διαθέτουμε για τους δύο λογίους είναι και η πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο Μανουήλ διετέλεσε μέλος της φιλολογικής Εταιρίας του Ελληνικού Λυκείου Ιασίου. [Σάθας, 1868: 693]

Αναφορικά με τη συγγραφική τους παραγωγή το 1808 θα κυκλοφορήσει στη Βιέννη σε μετάφραση του Κυριάκου Καπετανάκη ο Νέος μεθοδικός σχολαστικός Άτλας του Α. Γασπάρεως. Το έργο προοριζόταν να αποτελέσει διδακτικό εγχειρίδιο στην ελληνόφωνη εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά θα αποδώσει στα ελληνικά το Σχολαστική Γεωγραφία και το Περί της μεθοδικής παραδόσεως της Γεωγραφίας και των αρμοδίων προς τούτο βοηθητικών μέσων του ίδιου συγγραφέα. [Βρετός, 1857: 152-153]

Η επόμενη μεταφραστική προσπάθεια των αδελφών Καπετανάκη αφορά στο έργο του Γερμανού Φραγκίσκου Βέρτουχ, "βασιλικού νομικού συμβούλου" στη Σαξωνία. Πρόκειται για το εκπαιδευτικού περιεχομένου εγχειρίδιο Εικονολογία Παιδική, το οποίο συγκέντρωνε πληροφορίες κατά κύριο λόγο από τη φυσική ιστορία, χωρίς, ωστόσο, να λείπουν και στοιχεία από την τέχνη και τις επιστήμες. Οι δέκα τόμοι του εν λόγω συγγράμματος θα εκδοθούν διαδοχικά στα 1810-1811-1812 στη Βιέννη. [Βρετός, 1857: 167]

Το μεταφραστικό έργο των Μανουήλ και Κυριάκου Καπετανάκη θα ολοκληρωθεί το 1816 με τη μετάφραση ενός ακόμη γεωγραφικού κειμένου του Α. Γασπάρεως. Το βιβλίο με τίτλο Εισαγωγή γενική της Γεωγραφίας εις πλήρη της γης γνώσιν θα κυκλοφορήσει στην αυστριακή πρωτεύουσα σε δύο τόμους. [Βρετός, 1857: 188] 
 

Εργογραφία


  • Νέος μεθοδικός σχολαστικός Άτλας, Βιέννη, 1808
  • Σχολαστική Γεωγραφία, Βιέννη, 1808
  • Περί της μεθοδικής παραδόσεως της Γεωγραφίας και των αρμοδίων προς τούτο βοηθητικών μέσων, Βιέννη, 1808
  • Εικονολογία Παιδική, Βιέννη, 1810-1811-1812
  • Εισαγωγή γενική της Γεωγραφίας εις πλήρη της γης γνώσιν, Βιέννη, 1816

 

   
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


  • Βρετός Α., (1857), Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα.
  • Σάθας Κ., (1868), Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα.