Βιογραφίες

Ζαφαράνας Σπυρίδων [περ. 1770, Κεφαλονιά – περ. 1830, (;)]

Μοναχός και λόγιος, καταγόταν από την Κεφαλονιά, όπου και γεννήθηκε το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Η μόνη πληροφορία που διαθέτουμε για τον τόπο διαμονής του και την εν γένει δράση του αναφέρεται στο ότι χειροτονήθηκε διάκονος στη γενέτειρά του.

Μετέφρασε από τα ιταλικά το έργο του Θωμά Εδγκόμβε Του ναυκλήρου Εφημερινή εις το πέλαγος πράξις, ένα ναυτικό εγχειρίδιο που περιείχε μεθόδους και οδηγίες για την εύρεση και διατήρηση της πορείας των πλοίων στη θάλασσα. Το σύγγραμμα αυτό εκδόθηκε από το τυπογραφείο του πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης το 1803. [Βρετός, 1857: 267 και 126-27] 
 

Εργογραφία


  • Του ναυκλήρου Εφημερινή εις το πέλαγος πράξις, Κωνσταντινούπολη, 1803
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


  • Βρετός Α., (1857), Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα.