ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου
pdf16

view

Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου / Ερανισθείσα εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει υπό του ___ αρχιμανδρίτου Κυπριανού, αρχομένη από του κατακλυσμού μέχρι του παρόντος. Εν η προσετέθη και η περί της Αυτονομίας της Ιεράς Εκκλησίας των Κυπρίων Έκθεσις του αοιδίμου αρχιεπισκόπου Κυρίου Φιλοθέου, άμα και περί ενδόξων Ανδρών και Αγίων Κυπρίων ___. Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1788.

 

Βενετία
1788