Βιογραφίες

Ρώμπαπας Θεοδόσιος [περ. 1780, Μουδανιά - περ. 1840, (;)]

Οι λιγοστές πληροφορίες που διαθέτουμε για το Θεοδόσιο Ρώμπαπα αναφέρουν πως καταγόταν από τα Μουδανιά και έδρασε στις αρχές του 19ου αιώνα. Συνέγραψε το έργο με τίτλο Μαθήματα της Ναυτικής Επιστήμης, που κυκλοφόρησε σε δύο τόμους στη Μπολώνια της Ιταλίας το 1806. Πρόκειται για μετάφραση από τα γαλλικά στην απλοελληνική, η έκδοση της οποίας πραγματοποιήθηκε με δαπάνη των Ζωσιμάδων. Το διδακτικό αυτό εγχειρίδιο προοριζόταν για δωρεάν διανομή στους Έλληνες μαθητές. [Βρετός, 1857: 141 και 333] 

Εργογραφία


  • Μαθήματα της Ναυτικής Επιστήμης, Βονωνία, 1806
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


  • Βρετός A., (1857), Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα.