Βιογραφίες

Ράκος Θεόδωρος [τέλη 18ου αι., Τρίκαλα - 1852, Μασσαλία]

Ο Θεόδωρος Ράκος καταγόταν από τα Τρίκαλα και έλαβε την εγκύκλιo μόρφωση στην πατρίδα του. Μετά την ολοκλήρωση της βασικής του εκπαίδευσης μετέβη στη Μασσαλία, όπου εργάστηκε ως έμπορος, ενώ παράλληλα μελετούσε και ασχολούνταν με μεταφράσεις. Θα πεθάνει στη Μασσαλία το 1852 και με τη διαθήκη του θα κληροδοτήσει την περιουσία του, που ανερχόταν σε 17.000 φράγκα, στο πανεπιστήμιο Αθηνών. [Βρετός, 1857: 325]

Στη συγγραφική του παραγωγή συγκαταλέγονται δύο έργα, τα οποία αποτελούν μεταφράσεις από τα γαλλικά στην απλοελληνική. Το πρώτο τιτλοφορείται Σύνοψις των Επιστημών, εις χρήσιν των παίδων και εκδόθηκε στη Νεάπολη το 1815, ενώ το δεύτερο, ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδιξ, κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1820. [Βρετός, 1857: 176 και 211] 

Εργογραφία


  • Σύνοψις των επιστημών, εις χρήσιν των παίδων, Νεάπολη, 1815
  • Γαλλικός Εμπορικός Κώδιξ, Παρίσι, 1820
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


  • Βρετός Α., (1857), Νεοελληνική ΦιλολογίαΑθήνα.