Βιογραφίες

Ραζής Δημήτριος [περ. 1760 - 1820]

Οι πληροφορίες που διαθέτουμε για το λόγιο Ραζή Δημήτριο είναι λιγοστές και ενίοτε αντιφατικές. Είχε αδελφό τον διδάκτορα της ιατρικής Κωνσταντίνο και καταγόταν πιθανότατα από το Μεσολόγγι [Σάθας, 1868: 613]. Άλλες πηγές τον αναφέρουν ως Κωνσταντινοπολίτη ή Κεφαλλονίτη [Βρετός, 1857: 325 και ΜΜΕ, 1926: 25]. Μαθήτευσε κοντά στον Παναγιώτη Παλαμά (αλλού γίνεται λόγος για την Μπαλαναία ή Αθωνιάδα σχολή) και εν συνεχεία μετέβη στην Ιταλία προκειμένου να λάβει μόρφωση ανώτερου επιπέδου. Εκεί φέρεται να σπούδασε ιατρική στην Πάδοβα (μόνο ο Ζαβίρας κάνει λόγο για φοίτησή του στην Πίζα), όπου και αναγορεύτηκε διδάκτωρ ιατρικής και φιλοσοφίας. [Ζαβίρας, 1872: 284]

Προς τα τέλη του 18ου αιώνα θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου εξασκεί το επάγγελμα του γιατρού με επιτυχία. Αναφέρεται ότι διετέλεσε για αρκετά χρόνια γιατρός του Καπετάν Πασά, του Tούρκου αρχιναυάρχου και άλλων ανώτερων ναυτικών αξιωματούχων [Αραβαντινός, 1960: 174]. Ο ίδιος συνέβαλε στην ίδρυση σχολείου στην Αθήνα εξασφαλίζοντας για τη λειτουργία του πατριαρχικό σιγίλιο, ενώ υπήρξε και ο ιδρυτής της Φιλομούσου Εταιρίας, στην οποία διορίστηκε έφορος.

Ο Ραζής ήταν γνώστης της ελληνικής, λατινικής, ιταλικής και γαλλικής γλώσσας. Συνέγραψε τη μετάφραση από τα λατινικά του έργου του Οκταβιανού Καμετίου Γεωμετρία νέα τάξει τε και μεθόδω, η οποία εκδόθηκε στη Βενετία το 1787. Το βιβλίο συνοδευόταν από προσφωνητική επιστολή –γραμμένη στα λατινικά– προς τον αρχίατρο της Οθωμανικής Αυλής, Φίλιππο Γόβιο. [Βρετός, 1857: 81] 

Εργογραφία


  • Γεωμετρία νέα τάξει και μεθόδω, Βενετία, 1787
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


  • Αραβαντινός Π., (1960), Βιογραφική συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας (επιμέλεια Κ.Θ. Δημαράς), Ιωάννινα.
  • Βρετός Α., (1857), Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα.
  • Ζαβίρας Γ., (1872), Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, Αθήνα.
  • [ΜΜΕ=]. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, (1926), 2η έκδοση, τ. 21, Αθήνα.
  • Σάθας Κ., (1868), Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα.