Βιογραφίες

Γοβδελάς Μιχαήλ [τέλη 18ου αιώνα, Ραψάνη Θεσσαλίας – μέσα 19ου αιώνα, (;)]

Γιατρός και λόγιος καταγόταν από τη Ραψάνη Θεσσαλίας, όπου και γεννήθηκε. Ήταν αδελφός του γνωστού διδασκάλου και συγγραφέα Δημητρίου Γοβδελά και ανιψιός του επισκόπου Πλαταμώνος Διονυσίου, ο οποίος είχε ιδρύσει στα 1769 την σχολή της Ραψάνης. Ο Μιχαήλ Γοβδελάς μαθήτευσε στη γενέτειρά του κοντά στον δάσκαλο Στέφανο Σταμκίδη [Αραβαντινός, 1960: 162]. Αν και δεν διαθέτουμε ακριβείς πληροφορίες για τις περαιτέρω σπουδές του, πιθανολογείται ότι μετέβη -όπως κι ο αδελφός του- στην Πέστη της Ουγγαρίας, καθώς αργότερα έφερε τον τίτλο του ''Δόκτορα των ελευθερίων Τεχνών, Φιλοσοφίας και Ιατρικής''. [Βλάχος, 1974: 28]

Εγκατεστημένος στο Ιάσιο Μολδαβίας συμμετείχε στην πνευματική κίνηση των λογίων της εποχής του, συμβάλλοντας σε σχέδια για την ίδρυση σχολείων στην περιοχή της Θεσσαλίας. Είναι γνωστός κυρίως για την ελληνική μετάφραση του συγγράμματος του Γάλλου φυσιοδίφη Μπυφόν Αι της Φύσεως Εποχαί, ενός εκλαϊκευτικού έργου παλαιοντολογίας, το οποίο αφιέρωσε στον ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Σκαρλάτο Καλλιμάχη. Στο κείμενο αυτό, που εκδόθηκε στη Βενετία το 1816, ο Γοβδελάς προσέθεσε πολλές δικές του παρατηρήσεις καθώς και επιπλέον πληροφορίες.[ΕΕΕ, 1985: 179 και Βλάχος, 1974: 28] 
 

Εργογραφία


  • Αι της Φύσεως Εποχαί, Βενετία, 1816
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 


  • Αραβαντινός Π. (1960), Βιογραφική συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας, επιμέλεια Κ.Θ.Δημαράς, Ιωάννινα.
  • Βλάχος Ν., (1974), "Θεσσαλοί Γιατροί (ΙΖ΄-ΙΘ΄ αι.)", Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών, 3: 7-74.
  • [ΕΕΕ =] Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, (1985), τόμος 3.