Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Διαμαντής Ανδρέου Παπαγιανόπουλος