Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Αθανάσιος εκ Κομοτηνής Βατοπεδινός