Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Χριστόφορος Λαυριώτης εκ Μαδύτου