Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Προκόπιος (Παναγιώτης) Βυζάντιος