Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Παναγιώτης Παλαμάς (Παλαμάρης)