Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Παγκράτιος Κουμέλης (Παλαβός)