Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ιωάννης Πανταζής (εκ Ζαγοράς)