Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ιάκωβος Μανωλέσος εκ Θήρας