Διδάσκαλοι

1729
1745
1729-1745 [Τ.Ε.,Α΄,201], [Δ. Τσοποτού, Γη και Γεωργοί, Βόλος, 1912, σ.164]