Διδάσκαλοι

συνδιδάσκαλος του Ιωάννη Ζυγομαλά και του Θεοδόσιου Ζυγομαλά [Τ.Ε., Α΄, 11, σημ. 2]