Χειρόγραφα

Εισαγωγή της λογικής, συντεθείσα παρά του των επιστημών διδασκάλου κυρίου Μεθοδίου του εξ Ιωαννίνων
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
22x15
σελ. 94
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας
Camariano Nestor, Catalogul manuscriptelor Grecesti de Constantine Litsica, Bucuresti, 1909.
97 (302)
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη