Χειρόγραφα

Χρυσάνθου Νοταρά πατριάρχου Ιεροσολύμων, Γεωγραφικά και σφαιρικά.
Γεωγραφία
1701
1800
Άγνωστος
21x14,5
φφ. 105
Δεν έχει εκδοθεί
Λέρος. Δημοτική Βιβλιοθήκη.
ΜΙΕΤ Μικροφωτογραφήσεις χειρογράφων και αρχείων. Τόμος Ζ', 1993-1996.
17.
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Άγνωστο