Χειρόγραφα

i) Αριθμητική
Αριθμητική
1501
1600
Άγνωστος
15x12
φφ. 157
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1107
Ελλιπές στην αρχή.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134