ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Εθνικό παιδαγωγείο Κρακοβίας
Κρακοβία
Συστάθηκε με την προτροπή του Καποδίστρια στον Γεώργιο Κοζάκη Τυπάλδο, με σκοπό την διαπαιδαγώγηση των ορφανών που είχαν συγκεντρωθεί εκεί από την επαναστατημένη Ελλάδα (επιστολή Καποδίστρια 2-4-1827).

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.