ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Νοβογορόδ
Νοβογορόδ
Πριν από το 1706.
Ιωαννίκιος και Σωφρόνιος Λειχούδαι

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.