ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Κιέβου
Κίεβο
1620
Φιλάρετος, πατριάρχης Ρωσίας, Ιεροσολύμων Θεοφάνους
Σωφρόνιος Ποκζάστης
1
Διδασκόταν η ελληνική, η λατινική, η σλαβική και η πολωνική γλώσσα.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.