ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κουσκουντζουκίου
Κουσκουντζούκιον (Βοσπόρου)
Το 1805 κατατίθεται κεφάλαιο 7.000 γρ. για τη σύσταση της Σχολής.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.