ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Χρυσοπόλεως
Χρυσόπολις (Σκούταρι)
1780 [από γράμμα του πατριάρχη Γαβριήλ]
1816, αναδιοργάνωση της Σχολής. 1830, ανασύστασή της μετά την παύση λόγω της επανάστασης
Χρήστος Παπαδόπουλος, 1867
Πόρους για τη σχολή εξασφάλισαν ο πατριάρχης Γαβριήλ, ο Γρηγόριος Ε΄ και ο Κύριλλος ΣΤ΄.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.