ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κατερλή
Κατερλή
Αρχές του ΙΘ΄ αιώνα [μονογραφία του Π.Γ. Μακρή, Κων/πολις 1888)
Παντελεήμων, μέχρι το 1818 Νικηφόρος Ιωάννης Πελοποννήσιος, μέχρι το 1825 Χατζής Οικονόμος,1826- μαθητής του Νικηφόρου Νικόλαος Άνδριος,μέχρι το 1829 Αντώνιος Χατζή,1830 Ιωάννης,1851 Δημοσθένης Καννακάρης Γεωργιάδης,1855 Παπά Διονύσιος, μέχρι το 1862 Θεόδωρος ,μέχρι το 1867 Γεώργιος Γανοχωρίτης Θεοδόσιος, μέχρι το 1870 Νικόλαος Βιθυνός Ανδρέας Πετριτσόπουλος Π. Μακρής, μέχρι το 1888

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.