ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Πατμιάς Σχολή
Πάτμος
1669, [Τ.Ε.,Β΄,102]
Μανωλάκης Καστοριανός
1713 -
Μακάριος Καλογεράς, 1713 - 1737 Γεράσιμος εξ Υψωμαθείων, 1737 - 1770 Βασίλειος Δανιήλ Κεραμεύς, 1781 - 1793 Μισαήλ Μαργαρίτης, 1801 - 1809 Παΐσιος Καραπατάς, 1809 - 1818 Κύριλλος Σγουρομαλλιανός, 1818 -
Κοσμάς ιερομόναχος, 1722 - , υποδιδάσκαλος Γεράσιμος ιερομόναχος, 1722 - , υποδιδάσκαλος Βασίλειος Προικοννήσιος (Κουταλιανός), 1737 - 1769, υποδιδάσκαλος Μισαήλ Μαργαρίτης, 1769 - 1781, υποδιδάσκαλος Κύριλλος Σγουρομαλλιανός, (1801 - 1809), υποδιδάσκαλος Παΐσιος Μαζαράκης, 1818 - 1826 και 1827 - 1831, υποδιδάσκαλος Νεόφυτος Βυζάντιος, 1831 - , διδάσκαλος Χαράλαμπος Θεσσαλονικεύς, 1831 - Ιωάννης Σφοίνης Σάμιος, 1831 - 1835 μοναχός Ισαάκ εκ Κρήτης, - 1844 Ιεζεκιήλ Παπουτσίνας, 1844 - 1846 Νικόδημος Κάππος, 1846 - 1859 Ιωάννης Σακελλίων, 1859 - 1862
Αλέξανδρος Λαρισσινός
Πάνω από 100 κατά την περίοδο 1781 - 1793.
Κληροδοτήματα - Δωρεές: [Τ.Ε.,Β΄,105-106]
Το 1769 η σχολή εκλήθη «Κοινή σχολή του Γένους» με πατριαρχικό σιγίλλιο, [Τ.Ε.,Β΄,103].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.