ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τήνου.
Τήνος.
Τέλη του 18ου αιώνα. Επανίδρυση το 1823.
Άνθιμος Γαζής ,1823.
Χρύσανθος , ιερομόναχος, 1809 - 1815 Ευστράτιος Πέτρου (Πετρίδης), 1821 - 1841 Γ.Κλεόβουλος ο Φιλιππουπολίτης, 1824 -1825

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.