ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Δασκαλειό
Χώρα Σάμου
Λειτουργούσε το 1757.
Λεόντιος, 1789, [Τ.Ε., Β΄, 66].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.