ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Θήρας
Σαντορίνη
Οκτώβριος 1799 ,[Τ.Ε,Β΄,47], [Πατριαρχικό σιγίλλιο Νεοφύτου Ζ΄]
Από τα τέλη του 18ου αιώνα . Το 1829 ιδρύθηκαν νέες σχολές στο νησί.
Ιωάννης Λαγκαδάς, 1799-1804 Θεοδόσιος, 1804-
Κληροδοτήματα-Δωρεές: Παΐσιος ηγούμενος Μονής Ηλιού του Θεσβίτου, [Τ.Ε,Β΄,47].
Διαμάχη, παραίτηση διδασκάλου [Τ.Ε,Β΄,48].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.