ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σοπωτού
Σοπωτός
1796-1797(1)
Η σχολή έκλεισε για 11/2 έτος το 1808 καθώς και το διάστημα 1815-1818. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης συνεχίστηκαν τα μαθήματα "επί των όρεων" [Τ.Ε.,Α΄,360]
Ιάκωβος Μανωλέσος εκ Θήρας, 1831-1834 [Τ.Ε.,Α΄,360-361], [Γ. Παπανδρέου ΔΙΕΕ 1892, τομ.Δ΄, σ.281-285], [Ν. Βέης "Παναθήναια", 1904, σ.79 και 1905 Ε΄,σ.240]
Γαλακτίων, ιερομόναχος εκ Στρέζοβας, 1790-1801 Δοσίθεος εκ Κέρτεζης(2), 1801-1804 Αγάπιος, 1804-1806 Δημήτριος Ηπειρώτης, 1807-1808 Δοσίθεος εκ Κέρτεζης(2),1809-1814 Χαράλαμπος Λοντοτσακίρης, υποδιδάσκαλος Ιωάννης Σακελλαριάδης, υποδιδάσκαλος, 1814-1815 και 1818-1819, Χαράλαμπος Λοντοτσακίρης, 1819-1821 Δοσίθεος εκ Κέρτεζης, 1823-1830 Κύριλλος Καδενελάκης, ιερομόναχος, 1829 Σωτήριος Θεοχαρόπουλος, 8/12/1829-, 63 μαθήτες στις 20/12/1829 Σπήλιος Οικ. Λοντοτσακίρης, 1835-1836 και 1853-1858
Η σχολή ιδρύθηκε με δαπάνη του Αθ. Τσίπουρα, έμπορου στην Πάτρα, ο οποίος αφιέρωσε 18.000 γρόσια υπέρ αυτής το 1714 (†). Με τα χρήματα αυτά, τα οποία αύξησε στην Τεργέστη ο επίτροπός του Γ. Σταυράκης, κτίστηκε το σχολείο (3000 γρόσια) και τα υπόλοιπα τοκίστηκαν (10%) στη Μονή Ταξιαρχών και από αυτά διατηρήθηκε η σχολή στο διάστημα 1814-1836 [Τ.Ε.,Α΄,360-361]. Στις 30/4/1830 οι κάτοικοι προσφέρουν 205 φοίνικες [Τ.Ε.,Α΄,361].
(1) Η χρονολογία ίδρυσης ίσως είναι λάθος καθώς ήδη από το 1790 υπάρχει διδάσκαλος [Τ.Ε.,Α΄,360] (2) Στη σ.360 (Α΄) ο Ευαγγελίδης αναφέρει "Δοσίθεος εκ Κερνίτσης", το σωστό όμως είναι Δοσίθεος εκ Κέρτεζης. Επιπλέον το 1809 ο Ευαγγελίδης αναφέρει ότι επανήλθε ο "Αγάπιος", το οποίο όμως είναι σίγουρα λάθος, καθώς όπως προκύπτει και από άλλα σημεία του βιβλίου, επανήλθε ο Δοσίθεος εκ Κέρτεζης [Τ.Ε.,Α΄,360]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.