ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο "Γρηγοριάς"
Σέρρες
1880
Γρηγόριος Ρακιντζής
Τον Ιούνιο του 1913 καταστρέφεται από τους Βουλγάρους.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.