Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ο πατριάρχης Καλλίνικος ο Ακαρνάν