Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ιθακήσιος Ιερόθεος Δενδρινός