Μαθητές

0
0

[Ιδρωμένου, Αττικό Ημερολόγιο, 1874], [Σ. Δεβιάζη Εθνική Αγωγή, Γ. Δροσίνη 1904], [Ι. Βλαχογιάννη, «Πρωία» Αθηνών, 1934], [Η. Αποστολίδου, Ανθογία, 1933]