Μαθητές

1722
1732
1722-1732, υπό Γεράσιμου Λίτσικα