Διδάσκαλοι

1767
1774
ιεροδιάκονος (+175\5\1776), 1767-1774 , παραιτήθηκε λόγω προστριβών,[Τ.Ε.,Α΄,242],[Δ.Γ.Καμπούρογλου, ιστορία των Αθηναίων,τομ.2 και Μνημεία της ιστορίας των Αθηνών, τομ.3],[Θ.Ν.Φιλαδελφέως, ιστορία των Αθηνών,1907,τομ.Β',σ.234-235].