Χειρόγραφα

Απανθίσματα εκ του γεωγραφικού βιβλίου του κυρ Μελετίου Αθηνών.
Γεωγραφία
1701
1800

Άγνωστος
21x15
σελ. 596
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας
Camariano Nestor, Catalogul manuscriptelor Grecesti de Constantine Litsica, Bucuresti, 1909.
19 (536)
Ανήκε στη βιβλιοθήκη του κολεγίου του Αγίου Σάββα. Στη σελ. 29: "Απανθίσματα εκ της νεωστί τυπωθείσης γεωγραφικής βίβλου του πανιερωτάτου και σοφωτάτου μητροπολίτου Αθηνών κυρίου Μελετίου, συλλεχθέντα μετά πολλής ακριβείας παρά του αυθεντικού γραμματικού
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη