Χειρόγραφα

23) -25): Ιατροσόφια του Μελετίου Μήτρου
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
φφ. 300: 23) (φ. 189), 25) (φ. 201α)
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ξηροποτάμου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2589-256
Χαρτί 8ο.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124